Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia ustne, Korekty

Serdecznie witamy na stronach ComuniCat!

Kiedy spotykają się ludzie różnych narodowości, bardzo ważną rolę odgrywa nie tylko porozumienie językowe, lecz także umiejętność
obcowania ze zwyczajami, mentalnością, sposobem myślenia
i przyzwyczajeniami
tych ludzi. Umiejętność ta jest dla dobrego
tłumacza nieodzowna.
Tylko tłumacz, którego jednym z tłumaczonych języków jest jego
język ojczysty, potrafi na bazie solidnego, fachowego przygotowania
w połączeniu z niezbędnym wyczuciem językowym, oddać w
tłumaczonym tekście wszelkie subtelności, zawiłości i specyfikę
tekstu oryginalnego.

Na tym zyskują Państwo!

Nasza ścisła, owocna, dobra współpraca z Państwem gwarantuje
najlepsze wyniki.

Proszę pytać! Chętnie służymy pomocą!
Nasze ceny mogą Państwa zaskoczyć…

Porozumienie łączy
zur polnischen Seite