Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia ustne, Korekty

 

Oferujemy asystę językową na różnego rodzaju spotkaniach,
uroczystościach (także za granicą) i tłumaczymy dla Państwa, np.:

- na targach
- konferencjach
- pertraktacjach
- obradach

Przeprowadzamy rozmowy telefoniczne za granicę i z zagranicą.

Nasze ceny mogą Państwa zaskoczyć…

Porozumienie łączy